Puur bewegen

De gym’s van tegenwoordig geven ons geen enkel excuus om nog een dag te skippen. Met openingstijden tussen 6 uur ‘s ochtends en middernacht, handige locaties (in mijn geval tenminste) en van alle gemakken voorzien moet je echt moeite doen om niet aan je dagelijkse commitment te voldoen.

Nog duidelijker wordt het gebrek aan eigen daadkracht met de zogenoemde bodyweight exercises, want eigenlijk heb je noch de apparaten in de gym noch andere hulpmiddelen nodig om toch een work-out van jewelste te doen. Het internet staat bol van de oefeningen die je anywhere, anytime, zonder wat voor extra’s dan ook kan doen en je een stevige energie boost geven. Het enige wat je moet doen, is….juist: het puur doen. Onderstaand artikel noemt een aantal oefeningen waar je niet eens tijd voor nodig hebt; in 12 minuten daarna kan je weer bruisend van energie verder gaan met je programma. ‘Even’ die weerstand overwinnen en je hebt de rest van de dag een goed gevoel. Jaja, ik weet het hoor. Ik ben net als jullie. Maar het is goed er bij stil te staan dat het een kwestie is van mind-set. We hebben geen enkele reden om niet nu te starten.

12-Minute HIIT Workout (No Equipment Needed!)

This full body HIIT workout will torch calories and get you sweaty and out of breath in no time. It takes only 12 minutes to do and requires zero equipment. Try it when you’re traveling and don’t have access to a gym!

For this workout, all you’ll need is an interval timer or timer app, and your own bodyweight. Set your interval timer to 18 rounds of 10-second and 30-second intervals, then prepare to rest on the 10 second intervals and work really, really hard on the 30 second ones. Go through three rounds of the following exercises:

1. Jump Lunge-Squat Combo

Start in a lunge position with your knees touching or almost touching the floor. Jump up explosively and switch legs so that your rear leg is in the front and front leg is in the rear. Repeat with the other leg, then jump back up, but this time, land in a squat position. Repeat sequence with speed and control.

2. Boxer Push Ups

Start in a push-up position with your shoulders directly over your hands. Tighten your abs, glutes, and thighs, then lower yourself down so that your chest touches the floor. Push back up, then bring one knee towards the opposite hand. Lower back down into a push up, then repeat on the opposite side.

3. Speed Skater Lunges

Stand in a side lunge position with one leg bent parallel to the floor and the other leg straight to the side. Jump up explosively as you switch legs. Now the previously straight leg will be bent and the previously bent leg will be straight to the other side. Try and keep your core tight and stay as low as possible as you switch sides as fast as you can.

4. Half Burpees

Start in a squat position with your hands touching the floor. Jump up explosively as you reach your arms up as high as you can. Land back in a squat and repeat.

5. Burpee Lateral Jumps

Stand with your feet about shoulder-width apart with a medicine ball or other obstacle to one side. Jump over the medicine ball to one side, drop down and do a burpee, then immediately jump back to the starting place and do another burpee. Repeat.

Make it harder: Increase the difficulty by adding an obstacle to jump over. The higher the obstacle, the more difficult the jumps will become.

6. Pike Jumps

Start in a downward dog position. Jump your feet up as far as possible and land on one side, pushing up through your shoulders as you do so. Immediately jump to other side and repeat.

By | 2018-05-23T13:58:13+00:00 mei 23rd, 2018|Categories: bewegen|Tags: , , , , , |0 Comments